Onze schooltijden

Continurooster
De Rietkraag heeft een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag overblijven en hun meegebrachte lunch gebruiken samen met de leerkracht.

Op de lange dagen is er een beweegblok. Dat kan zijn in de vorm van bewegingsonderwijs onder leiding van de vakleerkracht gym of begeleid buitenspel rond lunchtijd onder leiding van een professional van Broeks Events.

Onze schooltijden zijn:

Maandag 8.30 uur - 14.45 uur
Dinsdag     8.30 uur - 14.45 uur
Woensdag        8.30 uur - 12.30 uur
Donderdag         8.30 uur - 14.45 uur
Vrijdag 8.30 uur - 12.30 uur


Schoolvakanties 2020-2021
 

Vakantie    Periode
Zomervakantie 2021          12 juli t/m 20 augustus 2021
Herfstvakantie*  18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie* 21 februari t/m 25 februari 2022
Goede Vrijdag & Pasen     15 april t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart    26 & 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 2021 16 juli t/m 28 augustus 2022

*Flexibel vakanties opnemen
Algemeen beleid is dat de zomer-, kerst- en meivakantie vast liggen en dat het voor ouders mogelijk is om de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie flexibel op te nemen. Hiervoor gelden een paar afspraken:

  • De vakantie wordt opgenomen in een hele week, dat wil zeggen aaneengesloten van maandag t/m vrijdag.
  • De herfstvakantie wordt opgenomen in oktober of november. De voorjaarsvakantie wordt opgenomen in februari of maart.
  • Ouders geven voor de zomervakantie op in welke week zij de flexibele herfst- en voorjaarsvakantie willen opnemen, waardoor wij een goede planning kunnen maken voor het nieuwe schooljaar.
  • We combineren groepen en leerlingen kunnen in die week begeleid worden door een andere leerkracht.
  • De vakanties dienen voor de zomervakantie 2021 worden doorgegeven. De opgegeven weken kunnen om organisatorische redenen niet meer worden gewijzigd.

Studiedagen
Alle leerlingen zijn vrij op:

  • 15 oktober 2021
  • 31 januari 2022
  • 20 juni 2021

Ouders aan het woord

"Kinderen leren om zelfstandig te werken en ook om samen te werken aan projecten."

"Ze worden zo goed voorbereid op hun verdere schoolkeuze en later in hun werk."