Onze schooltijden

Continurooster
De Rietkraag heeft een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag overblijven en hun meegebrachte lunch gebruiken samen met de leerkracht.

Op de lange dagen is er een beweegblok. Dat kan zijn in de vorm van bewegingsonderwijs onder leiding van de vakleerkracht gym of begeleid buitenspel rond lunchtijd onder leiding van een professional van Broeks Events.

Onze schooltijden zijn:

Maandag 8.30 uur - 14.45 uur
Dinsdag     8.30 uur - 14.45 uur
Woensdag        8.30 uur - 12.30 uur
Donderdag         8.30 uur - 14.45 uur
Vrijdag 8.30 uur - 12.30 uur


Schoolvakanties 2022-2023
 

Vakantie    Periode
Zomervakantie 2022         16 juli t/m 28 augustus 2022
Herfstvakantie*  15 oktober t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie* 25 februari t/m 5 maart 2023
Goede Vrijdag & Pasen     7 april t/m 10 april 2023
Meivakantie 22 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart    18 & 19 mei 2023
Pinksteren 28 & 29 mei 2023
Zomervakantie 2023 22 juli t/m 3 september 2023

*Flexibel vakanties opnemen
Algemeen beleid is dat de zomer-, kerst- en meivakantie vast liggen en dat het voor ouders mogelijk is om de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie flexibel op te nemen. Hiervoor gelden een paar afspraken:

  • De vakantie wordt opgenomen in een hele week, dat wil zeggen aaneengesloten van maandag t/m vrijdag.
  • De herfstvakantie wordt opgenomen in oktober of november. De voorjaarsvakantie wordt opgenomen in februari of maart.
  • Ouders geven voor de zomervakantie op in welke week zij de flexibele herfst- en voorjaarsvakantie willen opnemen, waardoor wij een goede planning kunnen maken voor het nieuwe schooljaar.
  • We combineren groepen en leerlingen kunnen in die week begeleid worden door een andere leerkracht.
  • De vakanties dienen voor de zomervakantie 2021 worden doorgegeven. De opgegeven weken kunnen om organisatorische redenen niet meer worden gewijzigd.

Studiedagen
Alle leerlingen zijn vrij op:

  • 7 Oktober 2022
  • 21 November 2022
  • 15 Februari 2023
  • 29 Juni 2023
  • 30 Juni 2023

Leerlingen aan het woord

"Ik leer veel verschillende dingen, ook muziek, tekenen en knutselen."

"Ik verveel me nooit, we mogen naast bewegen ook heel veel creatieve dingen doen, zo leuk."