Onze visie

De Rietkraag, een sportieve en gezonde school!
Wij hechten veel waarde aan een positief en vriendelijk leer- en speelklimaat. Als kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen, komt dit de leerprestaties ten goede.
 
De Rietkraag is een sportieve school waar bewegen en gezondheid veel aandacht krijgen. Net als samenwerken, teamvorming, het beste in jezelf naar boven halen en respectvol met elkaar omgaan. Al deze aspecten komen in onze schoolcultuur terug. Als erkende Gezonde School zorgen we met bewegen en sport voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving èn hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.
 
We werken naar meer kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs toe, zodat de talenten en kwaliteiten van onze leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. We bieden kinderen de mogelijkheid om zelfstandig beslissingen te nemen, om verantwoordelijkheid te dragen, om samen te werken en contact te maken met de omgeving buiten de school. We staan voor een goede sfeer en open communicatie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.

Wil u meer weten over onze onderwijsvisie? Lees dan onze schoolgids.

Leerkrachten aan het woord

"Onze regels zijn duidelijk, iedereen weet waar hij aan toe is."

"Binnen die kaders mogen kinderen zelfstandig werken en hun talenten ontwikkelen."