Vertrouwen

Zelf doelen kiezen en inzicht verkrijgen

Ruimte krijgen

We vertrouwen op de ontwikkeling van kinderen waarbij onze leerkrachten de regisseurs zijn. Onze ambitie is om onze leerlingen, naarmate ze ouder worden, steeds meer eigenaar van hun eigen leerproces te laten zijn. We focussen op het stimuleren en ontwikkelen van leerlingen door hen het vertrouwen te geven zelf keuzes te maken. Daarbij bieden we duidelijke kaders. We respecteren de keuzes die leerlingen maken over wat ze willen leren. We werken ernaar toe om hen verantwoordelijkheid te geven, het leerproces te monitoren, los te laten waar het mogelijk is en bij te sturen waar nodig. 

Zo worden leerlingen bij ons uitgedaagd om zelf te ontdekken wat ze al kunnen en waar ze nog hulp bij nodig hebben, hoe ze hulp kunnen vragen en op welke manier. Zo verkrijgen ze zelfinzicht en dat sterkt hun zelfvertrouwen.

Ouders aan het woord

"Kinderen leren om zelfstandig te werken en ook om samen te werken aan projecten."

"Ze worden zo goed voorbereid op hun verdere schoolkeuze en later in hun werk."