Leerlingen, ouders en medewerkers geven De Rietkraag mooie rapporcijfers

20-06-2021
In april 2021 is op OBS Noorderschool een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij aan leerlingen uit de bovenbouw, ouders, medewerkers en leidinggevenden gevraagd is hun mening te geven over de school. De leerlingen gaven De Rietkraag een 8,7, de ouders een 7,8 en de medewerkers een 8,3. Alle rapportcijfers zijn gestegen ten opzichte van 2018 en hoger dan het landelijk gemiddelde. Er is een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen zichzelf kunnen zijn. De kinderen vinden het fijn dat het sportieve school is. We zijn heel trots op deze mooie rapportcijfers.

Leerkrachten aan het woord

"Onze regels zijn duidelijk, iedereen weet waar hij aan toe is."

"Binnen die kaders mogen kinderen zelfstandig werken en hun talenten ontwikkelen."