Onze schooltijden

Continurooster
De Rietkraag heeft een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag overblijven en hun meegebrachte lunch gebruiken samen met de leerkracht.

Op de lange dagen is er een beweegblok. Dat kan zijn in de vorm van bewegingsonderwijs onder leiding van de vakleerkracht gym of begeleid buitenspel rond lunchtijd onder leiding van een professional van Broeks Events.

Onze schooltijden zijn:

Maandag 8.30 uur - 14.45 uur
Dinsdag     8.30 uur - 14.45 uur
Woensdag        8.30 uur - 12.15 uur
Donderdag         8.30 uur - 14.45 uur
Vrijdag 8.30 uur - 12.15 uur


Schoolvakanties 2018-2019
 

Vakantie    Periode
Zomervakantie 2018               21 juli t/m 2 september 2018
Herfstvakantie 2018*    20 oktober t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie 2018     22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie 2019* 15 februari t/m 24 februari 2019
Meivakantie 2019 20 april t/m 5 mei 2019
NB Goede Vrijdag 19 april
gaan alle leerlingen naar school
Hemelvaart    30 & 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 2019     13 juli t/m 25 augustus 2019

*Flexibel vakanties opnemen
De zomer-, kerst- en meivakantie liggen vast. Het is voor u mogelijk om de herfstvakantie en de voorjaarsvakantie flexibel op te nemen. Hiervoor gelden een paar afspraken:

  • De vakantie wordt opgenomen in een hele week, d.w.z. aaneengesloten van maandag tot en met vrijdag.
  • De herfstvakantie wordt opgenomen in oktober of november.
  • De voorjaarsvakantie wordt opgenomen in februari of maart.

We combineren groepen en leerlingen kunnen in die week begeleid worden door een andere leerkracht.

Studiedagen 2019
Woensdag 26 juni 2019

Leerkrachten aan het woord

"We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen."

"Met trainingen en opleidingen kunnen we ons specialiseren en in samenwerkingen met allerlei andere partijen delen we onze kennis en ervaring met elkaar."