Verbinden

Samen bouwen aan een goede sfeer
We doen het samen

We bouwen samen aan een veilige, sociale school waar leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We geven veel aandacht aan groepsvorming. In de eerste schoolweken bespreken we in alle groepen thema's die gaan zorgen voor een veilige, sociale omgeving; onderling in de groep en in de hele school. 

Met onze schoolregels en de methode Goed Gedaan stimuleren we leerlingen op een positieve manier om respectvol met elkaar om te gaan, zodat ze zich veilig voelen op onze school. Verbinding maak je immers samen.

Alle leerkrachten zijn toegankelijk en zoeken altijd verbinding met de kinderen, de ouders en collega's. We staan open voor een goed gesprek. Zo creëren we samen een veilige en prettige sfeer en voelen leerlingen, ouders en leerkrachten zich verbonden met de school.

Leerkrachten aan het woord

"We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen."

"Met trainingen en opleidingen kunnen we ons specialiseren en in samenwerkingen met allerlei andere partijen delen we onze kennis en ervaring met elkaar."