Verbinden

Samen bouwen aan een goede sfeer
We doen het samen

We bouwen samen aan een veilige, sociale school waar leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. We geven veel aandacht aan groepsvorming. In de eerste schoolweken bespreken we in alle groepen thema's die gaan zorgen voor een veilige, sociale omgeving; onderling in de groep en in de hele school. 

Met onze schoolregels en de methode Goed Gedaan stimuleren we leerlingen op een positieve manier om respectvol met elkaar om te gaan. Verbinding maak je immers samen.

Alle leerkrachten zijn toegankelijk en zoeken altijd verbinding met de kinderen, de ouders en collega's. We staan open voor een goed gesprek. Zo creëren we samen een veilige en prettige sfeer en voelen leerlingen, ouders en leerkrachten zich verbonden met de school.

Leerlingen aan het woord

"Die doelenmuren zijn top. Ik mag zelf kiezen of ik instructie nodig heb."

"Het is fijn dat ik zelf de keuze heb, dan kan ik verder als ik de opdrachten snap en krijg ik hulp als ik het nog een beetje lastig vind."